Komplexní ekonomické služby pro podnikatele
Komplexní
ekonomické služby pro podnikatele
Komplexní
ekonomické služby pro podnikatele
Komplexní
ekonomické služby pro podnikatele
Kontrola již zpracovaného účetnictví
Kontrola
již zpracovaného účetnictví
Kontrola
již zpracovaného účetnictví
Kontrola
již zpracovaného účetnictví
Rekonstrukce účetnictví
Rekonstrukce účetnictví
předchozích účetních období
Rekonstrukce účetnictví
předchozích účetních období
Rekonstrukce účetnictví
předchozích účetních období
Zpracování mzdové agendy
Zpracování
mzdové agendy
Zpracování
mzdové agendy
Zpracování
mzdové agendy

Účetnictví a daňové poradenství

Právnickým a fyzickým osobám v olomouckém kraji poskytujeme servis v oblasti účetnictví a daňového poradenství.

Zaúčtování účetních dokladů, provedení účetní závěrky, archivace účetnictví, daňové poradenstvíKOMPLEXNÍ EKONOMICKÉ SLUŽBY PRO PODNIKATELE

 • zaúčtování účetních dokladů
 • provedení účetní závěrky
 • archivace účetnictví příslušných let
 • daňové poradenství

Zaúčtování účetních dokladů, provedení účetní závěrky, archivace účetnictví, daňové poradenstvíKONTROLA JIŽ ZPRACOVANÉHO ÚČETNICTVÍ

 • kontrola správnosti, úplnosti a průkaznosti

Zaúčtování účetních dokladů, provedení účetní závěrky, archivace účetnictví, daňové poradenstvíREKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ PŘEDCHOZÍCH ÚČETNÍCH OBDOBÍ

Zaúčtování účetních dokladů, provedení účetní závěrky, archivace účetnictví, daňové poradenstvíZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY

 • vypracování podkladů a smluv dle zákoníku práce
 • výpočet mezd
 • zabezpečení vztahu na orgány sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Učetnictví a poradenství

Zaúčtování účetních dokladů, provedení účetní závěrky, archivace účetnictví, daňové poradenstvíNaše služby

 • daňové poradenství
 • vedení účetnictví i daňové evidence
 • jednání s finančním úřadem
 • daňové přiznání
 • mzdová agenda
 • účetní uzávěrky
 • optimalizace daňového základu
 • zpracování žádosti o úvěr
 • ekonomické rozbory
 • vznik podnikatelských subjektů

Zaúčtování účetních dokladů, provedení účetní závěrky, archivace účetnictví, daňové poradenstvíCeník

Daňové a účetní poradenství 650 - 800 Kč Kč/ pracovní hodinu
Vedení daňové evidence 12 - 16 Kč Kč/ řádek (nebo účetní doklad)
Vedení podvojného účetnictví 15 - 22 Kč Kč/ řádek (nebo účetní doklad)
Daňové přiznání fyzické osoby včetně příloh 2 550 - 3 800 Kč  
Daňové přiznání právnické osoby včetně příloh 3 500 - 8 000 Kč  
Vedení mzdové agendy 250 Kč Kč/ pracovník