Účetnictví a daňové poradenství

Právnickým a fyzickým osobám v olomouckém kraji poskytujeme servis v oblasti účetnictví a daňového poradenství.

Zaúčtování účetních dokladů, provedení účetní závěrky, archivace účetnictví, daňové poradenstvíKOMPLEXNÍ EKONOMICKÉ SLUŽBY PRO PODNIKATELE

 • zaúčtování účetních dokladů
 • provedení účetní závěrky
 • archivace účetnictví příslušných let
 • daňové poradenství

Zaúčtování účetních dokladů, provedení účetní závěrky, archivace účetnictví, daňové poradenstvíKONTROLA JIŽ ZPRACOVANÉHO ÚČETNICTVÍ

 • kontrola správnosti, úplnosti a průkaznosti

Zaúčtování účetních dokladů, provedení účetní závěrky, archivace účetnictví, daňové poradenstvíREKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ PŘEDCHOZÍCH ÚČETNÍCH OBDOBÍ

Zaúčtování účetních dokladů, provedení účetní závěrky, archivace účetnictví, daňové poradenstvíZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY

 • vypracování podkladů a smluv dle zákoníku práce
 • výpočet mezd
 • zabezpečení vztahu na orgány sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Učetnictví a poradenství

Zaúčtování účetních dokladů, provedení účetní závěrky, archivace účetnictví, daňové poradenstvíNaše služby

 • daňové poradenství
 • vedení účetnictví i daňové evidence
 • jednání s finančním úřadem
 • daňové přiznání
 • mzdová agenda
 • účetní uzávěrky
 • optimalizace daňového základu
 • zpracování žádosti o úvěr
 • ekonomické rozbory
 • vznik podnikatelských subjektů

Zaúčtování účetních dokladů, provedení účetní závěrky, archivace účetnictví, daňové poradenstvíCeník

Daňové a účetní poradenství 650 - 800 Kč Kč/ pracovní hodinu
Vedení daňové evidence 12 - 16 Kč Kč/ řádek (nebo účetní doklad)
Vedení podvojného účetnictví 15 - 22 Kč Kč/ řádek (nebo účetní doklad)
Daňové přiznání fyzické osoby včetně příloh 2 550 - 3 800 Kč  
Daňové přiznání právnické osoby včetně příloh 3 500 - 8 000 Kč  
Vedení mzdové agendy 250 Kč Kč/ pracovník